Alebo návod ako pre trénera, tak aj pre klienta…

Aj vy ste si už položili otázku, na čo mi je osobný tréner? Sú to vyhodené peniaze alebo ho skutočne potrebujem? Rozoberieme si otázku z rôznych pohľadov. Nielen z pohľadu klienta, ale aj z pohľadu trénera. Dôležitý je cieľ klienta, kde začína, kam sa chce dostať a tiež aj prístup trénera.

Na začiatku je dôležité si uvedomiť, aký cieľ ako klient chcem dosiahnuť. Je predsa rozdiel, pokiaľ chcem schudnúť 2-3 kg alebo 10-15 kg. Je rozdiel, či chcem zlepšiť kondíciu, naberať svalovú hmotu alebo len spevniť telo.

Cieľ klienta – chcem sa len naučiť základ pri cvičení alebo chcem dlhodobo spolupracovať? Chcem sa posúvať ďalej? Som začiatočník alebo už som pred tým športoval? Chcem naberať svalovú hmotu alebo chcem skupinový tréning?

Na základe toho sa môžem rozhodnúť, či osobného trénera potrebujem. Tiež je rozdiel, aký šport ma baví. Druh športovej aktivity, pokiaľ nešportujem závodne, rozhoduje, v akom smere mi osobný tréner môže pomôcť. Dnes je množstvo druhov tréningov, každého baví niečo iné. Jeden tréner neovláda všetko ale zvyčajne sa špecializuje na určitý druh športu. Klasickým príkladom je tréner vo fitness centre. Činky, závažia. Ale aj na zumbe potrebujete trénera alebo lektora, na trx, crossfit, jumping, kruhový tréning… Samozrejme, je toho viac, ale všade je človek, ktorý sa tomu venuje, ovláda techniku cvičenia a dokáže vám to cvičenie ukázať. Samozrejme, môžete vyskúšať viacero druhov tréningov, aby ste zistili, čo vás baví najviac. A podľa toho sa rozhodnúť.

Mám zdravotné problémy – potrebujem tréning prispôsobiť

Môže však nastať situácia, že chcem športovať, ale mám za sebou buď úraz, alebo jednoducho mám zdravotné problémy, ale chcem športovať, prípadne sa chcem začať hýbať. Tu je úlohou trénera nájsť vám vhodné cviky a postupne meniť intenzitu alebo záťaž, alebo pripojiť náročnejšie cviky, ak to je možné. Záleží od druhu obmedzenia pohybu, do akej miery je klient schopný na tréningu fungovať. Ale nebavme sa o postihnutí, kedy je skôr potrebný fyzioterapeut, ale skôr o po-úrazových stavoch, kedy sa človek chce dostať späť do formy a jednoducho chce trénovať, je schopný sa aktívne zapojiť do tréningového plánu. Tu je potrebné začať od základov prevedenia cviku až po náročnejšie kombinácie alebo ťažšie váhy.  Keďže dnes je množstvo ľudí, ktorí majú problémy s kĺbmi, s chrbticou, ale sú po operácii. Tu je potrebné prispôsobiť tréningový plán a venovať sa klientom viac individuálne.

Úloha osobného trénera

Tréner by mal vedieť techniku cvičenia a mal by dokázať klienta aj naučiť techniku cvikov a dýchanie pri cvičení, viesť klienta tréningom, vedieť prispôsobiť tréning, motivovať a v neposlednom rade pomôcť so správnym stravovaním.

Čo očakávam od trénera, aký by mal byť? Aké mám požiadavky?

Ako klient chcem trénera kamaráta, čiže chcem priateľský prístup alebo naopak, potrebujem tvrdú ruku a dohľad, aby som podal na tréningu dobrý výkon? Niekomu sa lepšie trénuje so ženou, niekomu s mužom. Závisí aj od prístupu ako klienta, tak aj od prístupu trénera. Ďalej odbornosť. Pri skupinových tréningoch je náročnejšie odsledovať všetkých v skupine, pri osobných jednotlivých hodinách už je priestor aj na osobnejšie informácie.

Prístup trénera

Záujem o klienta nielen ako človeka, s ktorým trénujem, ale aj ako o človeka a osobu, ktorú spoznávam, kde má silné stránky, kde slabé a postupne sa zlepšujeme. Je to spôsob, ako si udržať dlhodobú spoluprácu s klientom. Aj pre klienta je to výhodné, pretože tréner už pozná jeho hranice, kde je potrebné ešte zapracovať viac, čo už sa zlepšilo. Súvisí to aj s motiváciou klienta. Tréner by mal dokázať pochváliť, oceniť pokrok klienta.

Prispôsobenie tréningu na klienta a podľa cieľa

Nakoľko sú rôzne skupiny ľudí, aj osobný tréner by mal vedieť prispôsobiť tréning na viacero spôsobov. Je jedno, či je to počtom opakovaní alebo sérií, či viac trénovať kondíciu, alebo budovať svalovú hmotu… Je potrebné zohľadniť vek klienta, pohlavie, ciele klienta a hlavne na akej úrovni klient začína. Ak je začiatočník, je to iný tréning, ako klient, ktorý už má niečo odtrénované.

Rozmanitosť tréningu

Nikoho nebaví stereotyp. Tréning by mal byť rozmanitý ako pre trénera, tak aj pre klienta. Zaujímavý s novými prvkami. Prípadne zapojiť balančné, silové pomôcky alebo zapojiť viac kardia. To záleží od druhu tréningu a od cieľa, ktorý s klientom chceme dosiahnuť.

Podpora a motivácia pre klienta od trénera

Pochvala je najúčinnejší spôsob motivácie. Je to spôsob ocenenia snahy a všetkých predošlých tréningov a snahy zlepšiť sa. Čím lepšie klienta poznám, tým lepšie ho dokážem motivovať. Tréner by mal vedieť rozpoznať posun, čo už klient zvládol, čo ešte nie. Prípadne aspoň zlepšenie techniky cviku a dýchania už vie urobiť tréning kvalitnejším.

Dosahovanie cieľov

Zvlášť pri dlhodobej spolupráci, pokiaľ chcem klienta posunúť na ďalšiu úroveň, klient musí vidieť výsledky. Aj preto je dôležité poznať u klienta zdravotný stav, aké sú jeho možnosti. Nie je potrebné zbytočne sľubovať, je lepšie keď klient prekoná sám seba. Stanovenie cieľov je na začiatku. Neskôr sa však znova dajú posunúť.

Osobnosť trénera

Otvorený človek s príjemným vystupovaním, ktorý chce klientovi pomôcť napredovať v jeho cieľoch. Pravý osobný tréner sa veľa pýta, nie že by bol zvedavý , ale potrebuje čo najviac informácií, aby vedel zhodnotiť, kde začať, pripraviť si tréning. Ja si zvyknem robiť u klientov vstupný test ako kondície, tak aj flexibility. Na základe toho viem lepšie pripraviť tréningový plán.

Ak sa tréner venuje trénerstvu naplno, tiež by mal reprezentovať to, čo robí. Mal by tak teda aj vyzerať. Pokiaľ je to tréner vo fitku, tak bude mať svalovú hmotu, pokiaľ je to žena trénerka, bude štíhla a bude sa vedieť zamerať na problémové ženské časti tela. Komunikácia s klientom otvorene a úprimne by mala byť základom osobnosti trénera. Ďalšou črtou osobného trénera by malo byť nadšenie. Neriešiť svoje problémy v práci, ale mimo tréningu. Privítať klienta, byť pripravený na tréning a na konkrétneho klienta, či skupinu. Mať prehľad o klientoch, v akom sú štádiu tréningu, koľko zvládnu, či ovládajú techniku cvičenia. Osobný prístup ku klientovi znamená poznať klienta aj z pohľadu typu práce, kde má najväčšie nedostatky v stravovaní a pod.

Úloha klienta

Prečo požiadavky na klienta? Jednoducho preto, že pokiaľ mám nejaký cieľ, musím si za ním ísť. Tréner to za mňa neurobí. Pomôže mi, usmerní ma, ale odmakať si to musím ja!

Záujem trénovať

Nie vždy sa mi chce. To je samozrejme. Ale prísť načas na tréning, byť pripravený (oblečenie, voda so sebou, uterák), endorfíny prídu po tréningu.

Motivácia

Ak mám cieľ a chcem niečo zmeniť, potrebujem preto niečo urobiť. Nič nie len tak… Najlepšou motiváciou sú výsledky. Aby si mal výsledky, musíš mať disciplínu. Stravovanie, pravidelný tréning, čas na regeneráciu ti pomôžu k výsledkom.

Plnenie úloh

Ak ti dá tréner úlohu na doma, aj keď len čiastkovú, tak ju dodrž a posunie ťa to vpred a bližšie k tvojmu cieľu a výsledku. Môže ísť napríklad o dodržiavanie pitného režimu, postupná zmena stravovania.

Posun vpred

Snaž sa. Drina sa vyplatí a čoskoro budeš vidieť a cítiť na sebe zmenu a ten pocit je na nezaplatenie. Ako náhle to zvládneš, môžeš ísť ďalej. Nie všetko bude hneď, ale postupne sa budeš zlepšovať.

Záver

V jednoduchosti si to zhrňme.

Výhody

Zostavenie tréningového plánu, technika cvikov, dýchanie, vedieť napraviť chyby pri prevedení cviku, napredovanie – zmena cvikov na ťažšie alebo náročnejšie, ukážka cvikov, pozornosť trénera na klienta – nesleduje mobil, nerozpráva sa počas tréningus inými než s klientom, prostredie, sústredenosť na tréning, dohľad odborníka, prevencia úrazov, efektívne využitý čas vo fitku aj na tréningu, motivácia, podpora. To všetko získaš a môžeš si užiť čas, ktorý na tréningu stráviš. Žiadny stereotyp. V neposlednom rade sa dostaneš k cieľu a uvidíš výsledky.

Nevýhody

Platíš za čas trénera, venuješ čas tréningu s ďalším človekom. To je síce pravda, avšak ak sa zle naučíš prevedenie cvikov, môžeš si ublížiť. Ak nebudeš vedieť správne dýchať, nezvládneš tréning tak, aby si mal výsledky. Stráviš zvyčajne čas navyše vo fitness centre. pretože budeš mať zbytočne dlhé pauzy medzi sériami cvikov, následne nemusíš mať výsledky. V tomto všetkom by ti mal osobný tréner pomôcť. V neposlednom rade, keď sa ti nebude chcieť, jednoducho neprídeš a tréner ťa povzbudí, budeš mať termín, tak jednoducho prídeš. Tréner ťa bude motivovať a podporovať.